divendres, 2 de novembre del 2012

Com ens poden ajudar les TIC en la comunicació escola-família?

Crec que les TIC són una eina que afavoreix la comunicació i la participació de la família, al procés educatiu dels seus fills. Perquè ajuda als pares i mares a observar, informar-se i a conèixer què fan els infants i, com ho fan a l’escola. Crec que això és molt positiu per a que en un futur puguin col·laborar junts de manera respectuosa, degut que és una via d’apropament, de comunicació i de conversa pels dos entorns més propers del nen/a. Doncs, emprar les TIC ofereix a l’escola poder obrir les seves portes i donar a conèixer la filosofia i la pedagogia de centre. Permet ensenyar als pares i mares què es fa durant la jornada educativa. I, això és molt favorable, perquè les famílies necessiten orientació i guia envers aquest nou model d’ensenyament, d’aprenentatge i de comunicació per poder aconseguir una comunitat educativa harmoniosa i coherent. 

A la vegada, el fet d’ulitizar-les és una manera de ser coherent amb la societat actual, a més d'ajudar i motivar cap a la iniciació en el coneixement i en l’ús de les esmentades tecnologies. Tal aspecte crec que és essencial ja que la família ha de conèixer les eines i les noves maneres de comunicar i tractar la informació, que utilitzan i/o utilitzaran els seus fills. Per això, l’escola pot ésser l’entorn que inicii aquest apropament, en el cas d’aquelles famílies que no han tingut gaire o gens contacte amb les TIC, i en l’ús per aquelles que mostrin nocions bàsiques d’aquestes o més. 

Per acabar, cal esmentar que el fet que una escola mostri interès per les TIC ens indica que és una escola que vol aprendre, millorar, adequar, comunicar-se, canviar el procés d’ensenyament aprenentatge, perquè té intenció de compartir el dia a dia amb la resta del món, i això requereix una dedicació adicional a la feina. Requereix una formació continua per part de tots els professionals del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada