diumenge, 28 d’octubre del 2012

Caceres del tresor

Les caceres del tresor són una eina pedagògica innovadora degut que convina els aprenentatges amb les TIC. Crec que és un clar exemple de com podem començar a apropar-nos i a usar les tecnologies en el procés d'ensenyament aprenetatge, ja que ens ofereix noves idees i maneres per integrar-les a la jornada. A més, a més permet tenir present el nivell de desenvolupament, ja que aquesta eina pot ésser creada segons els interessos i els ritmes del alumnat, provocant un disseny adequat a la realitat de l'aula. Per altra banda, crec que per a infants en etapa infantil, és una mica complex degut al nivell exigit, necessari i requerit per comprendre el contingut. Faig menció d'això, perquè m'ha semblat que hi ha una quantitat de text escrit excessiu per infants en edats compreses entre tres a sis anys. Crec que hauria d'estar dissenyats amb més imatges per aconseguir una informació més visual, i així arribar a una total comprensió per part dels alumnes. No plantejo eliminar tot el llenguatge escrit, degut que han d'anar familiaritzan-se amb ell i és necessàri que els infants s'adonin de la seva funcionalitat, però no podem plantetjar el mateix grau de dificultat per a infants que tenen tres anys, que pels que tenen cinc, degut que aquests últims ja tenen constància de l'existència de les lletres, de la seva forma i, la gran majoria, ja saben escriure i, alguns ja acomencen a juntar fonemes per  poder llegir. El que proposo és que de manera progessiva s'augmenti el text per poder ésser coherents amb les capacitats dels alumnes, augmentant l'interés i la curiositat per aprendre, tant pel que fa a l'eina com per que fa a la informació, i evitar la frustració.
Aleshores, i com he comentat de manera anterior, crec que és una eina acertada degut que la podem crear a partir de les necessitats reals d'una aula en particular, ajustant-la tant al nivell i ritmes, com als gustos i desitjos de la descoberta del infants. A la vegada, la podem compartir amb la resta del món i ens podem beneficiar d'altres projectes, la qual cosa ofereix a la descoberta qualitat i diversitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada