dimarts, 23 d’octubre del 2012

Què diu la normativa?

Pel que fa la normativa en l’aplicació de les TIC als processos educatius, crec que estem d’acord amb les aportacions dels diversos articles i àrees on es posa de manifest l’aproximació a l’ús de les TIC, poder emprar-les de manera transversal, i a més a més de poder conèixer el perquè de la seva utilització. Crec que són propostes pedagògiques coherents amb la nova societat del coneixement degut que la normativa contempla la influència de les TIC en el desenvolupament social actual. 

Si més no, he trobat a faltar la formació inicial i permanent del professorat. Al preàmbul hi ha un paràgraf on s’esmenta la capacitació dels docents envers les TIC, però no especifica i/o es contempla altres aspectes necessaris i importants per poder donar resposta al procés d’ensenyament aprenentatge fitxat pel currículum. Crec que hauria de fer referència i dedicar els apartats corresponents per reflectir el suport, el aprenentatge i a la guia que requereixen els mestres i professors, degut que sense això no es podrà abordar les competències establertes a la normativa. Perquè sense l’atenció i la contemplació requerida, no es podrà abraçar i aconseguir un resultat òptim i coherent amb els propòsits i objectius de l’esmentada normativa. 

Altra àmbit que he trobat a faltar és de la família. Perquè si la intenció és que tots els infants tinguin accés i oportunitat a la iniciació en l’ús i la familiarització, no es pot deixar de banda els entorns més propers. Per això, crec que tant pel que fa la normativa com les escoles, són responsables d’oferir oportunitats a la participació i a la col·laboració, així com a la conscienciació de la importància i responsabilitat que tenen de donar oportunitat a l’educació de manera conjunta. 

Aleshores i per acabar, crec que a la normativa li manca rellevància a dos dels àmbits més importants envers l’educació dels infants, les famílies i els docents. Perquè si sabem on arribar però no sabem i/o no tenim les eines, els recursos i les estratègies de com arribar, estem deixant de banda la qualitat del procés d’ensenyament aprenentatge. Perquè no podem negar que la nova societat requereix de nous escenaris i rols en els processos educatius per poder aconseguir que els nens i nenes siguin capaços, feliços i reflexius (Gadner).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada